Verksamhetsidè

Läs mer om följande nedan:

En personaldirektörs syn - Kreativitetens fångvaktare

Den lekfulla fantasin - Kreativa, improviserande och konstnärliga metoder

Traditionellt förbättringsarbete

Kreativédi erbjuder annorlunda kreativa träningsläger som frisätter framtidens friska idéer som lyfter ert förbättringsarbete

Ett UNIKT ARBETSSÄTT där grunder i traditionella FÖRBÄTTRINGs- och UTVECKLINGs- verktyg kombineras med LEKFULLA, KONSTNÄRLIGA och IMPROVISERANDE metoder, som stimulerar medarbetarnas kreativa förmågor.
I SAMARBETEs-övningar med ASSOCIATIONER och tänkande i OPRÖVADE banor föds OVÄNTADE och OKONVENTIONELLA idèer.
NYA PERSPEKTIV och andra sätt att se på sig själv, ger företag, organisationer och medarbetare större möjligheter till:
- UTVECKLING & FÖRBÄTTRING - av varumärke, tjänst/produkt, marknadsföring, intern- och extern kommunikation, personal, ledningsfunktion
- PROBLEMLÖSNING– för bättre samarbete, relationer, organisation, kvalitet, arbetsmiljö

Referenser

En personaldirektör syn:

”Helt avgörande för vår framtid, är att vi kan utveckla och ständigt förbättra vår produkter, mer än våra konkurenter. Det är anledningen till att jag, som humanist och konstintresserad, på vårt företag har gett möjlighet till ett arbetsplatsbibliotek, haft konstutställningar och musik- och författaraftnar.

Jag arbetar i ett traditionellt ingenjörsföretag. Tekniker kan ibland vara lite fyrkantiga i sitt tänkande och konst och kulturella uttryck stimulerar nya kreativa tankar och idéer, som vi behöver för att främja vår produktutveckling."

Denna personaldirektör skulle kunna finnas i vilken annan verksamhet som helst. Behov av nya idèer finns överallt. För att behålla marknader, utveckla erbjudanden, eller för att tillfredsställa kunder och medborgare i kommuner. Man kan vilja hitta nya lösningar för en produkt eller tjänst, eller kan ha kört fast i gamla hjulspår. Kreativa tankar som utvecklar verksamheter behövs, i både privat näring och offentlig. Sverige som fortsatt välfärdsnation kräver ständiga förbättringar.

Kreativitetens fångvaktare

Traditionellt förbättringsarbete kan ibland begränsas av rutstrukturer, processteg och checklistor. Standardsätt blir lätt ogynnsamma vanemönster, och tryggheten blir knutar, som hämmar verksamheten. De tenderar att bli "kreativitetens fångvaktare" som bestämmer, stänger in och begränsar. Kreativédi behärskar och använder också kända förbättringsmetoder men processen ser annorlunda ut än vid traditionellt förbättringsarbete

Många verksamheter har ett stort behov av att skapa egna flexibla och kreativa förutsättningar. Man letar efter rätt miljöer, verktyg och metoder, som berikar organisationens utveckling.

En pusselbit som ofta saknas är

”DEN LEKFULLA FANTASIN"

Leken behövs för att fantasin och kreativiteten ska komma loss. Lekfullhet i förbättringsarbete är viktig för att skapa en nyfiken, lustfylld och trygg atmosfär. Det blir en vitamininjektion som utvecklar verksamheten genom att frimodiga tankar och idéer bejakas och tas tillvara.

Medarbetare får i sitt arbete, vanligtvis bara nyttja en del av alla sina förmågor. Alla människor har som unga en naturlig fallenhet för lekens frimodighet. Den mångfald av idéer som finns i leken går tyvärr ofta i viloläge ju äldre vi blir. Det finns en skatt att ösa ur, för de företag och organisationer som rätt förstår, att stimulera lekfull kreativitet.

Leken, som byggare av idéer, är neurologiskt intressant, för där händer något viktigt. I lekfullhetens påhittighet används både högra och vänstra hjärnhalvan. Överföringen av nervledningssubstanser stimuleras, liksom hjärnans ”belöningscentrum”. Kreativa, lekfulla metoder sätter snurr på det omedvetna, på obearbetade idéer. Skilda erfarenheter och lösryckta tanketrådar i hjärnan sätts samman och gränser testas för vad som kan passa ihop. Alla nya idéer som vi får, poppar upp ur våra omedvetna djup. Fler, kan frisättas med rätt stimulans.                                                                                    

Kreativa, improviserande och konstnärliga metoder

Kreativédi arbetar med kreativa, improviserande och konstnärliga metoder för att stimulera detta frisättande av idéer. Vi använder anspänning och avspänning, liksom övningar för trygghet och uppmärksamhet. De är nödvändiga för att skapa nollställning, tillit och mottaglighet, för att frimodigt vara här och nu, närvarande i tanke och sinne.

Sinnes- fantasi- associations- brainstorming- spontanitets- och kontaktövningar främjar nytänkande, flexibilitet, kommunikationsförmåga, gruppsamverkan, och det okonventionella gränsöverskridandet som behövs för modet att bryta ett invant tänkande och beteende.

Kreativédi har en bank av metoder, verktyg och övningar, där vi får använda allt från text, bild, musik, rörelse, form, till gestaltning och dramaimprovisation.

Välkommen till kreativa träningsläger!

mer...