Traditionellt förbättringsarbete

 

Traditionellt förbättringsarbete

Metoder

Förändringsarbete behöver inte kännas fast och traditionellt, även om vissa kända strukturer och metoder används. Vi ser det t.o.m. som en fördel att vår metodik bygger på den fasta grund, som förståelse och lång erfarenhet av traditionellt kvalitetsarbete och  av praktisk användning av olika förbättringsmetoder och verktyg innebär. Vi har erfarenhet och kunskap i DMACI/PDCA, ISO standards, SWOT , Riskanalys / FMEA, GAP, LEAN, Händels- och felträdsanalys, Fiskbensdiagram, Rotorsak/ 5 varför-analys, Kaizen, , Transaktionsanalys, Coaching. För dem som inte känner alla begrepp, förklaras de nedan.

Processen

Vår process innehåller också de traditionella elementen och frågorna: - Varför är vi just där vi står i dag? - Vilket är vårt nuläge/ problem? - Vart vill vi? - Hur tydliggör vi våra mål? - Vilka hinder ser vi? - Hur väljer vi rätt väg för att nå framgång?


Det traditionella förbättringsarbetet kan utvecklas med hjälp av en ytterligare dimension

Den unika Kreativédi-metodiken adderar en ytterligare dimension. De kreativa, konstnärliga och improviserande metoderna gör att vi tillsammans kan ta ert förbättringsarbete till nya höjder. Det ger er, än bättre lösningar och spännande vägar framåt.Välkomna till kreativa träningsläger  -hjärngympa utan träningsvärk !