Kontakt

Kontakt och planeringsprocess

KREATIVÉDI

Göran Pettersson

Forreryd 41

343 97 Älmhult

www.kreativedi.se

076 1632900

g@kreativedi.se


Processen för planering och genomförande


1. Samarbetspartner upptäcker Kreativedi, via kontakt, info blad eller hemsida. Blir intresserad av det beskrivna arbetssättet.

2. Samarbetspartner kan i t.ex. referensbeskrivningarna  se olika kopplingar till behov i egen verksamhet och bestämmer sig för en inleda förutsättningslöst samtal med Kreativédi.

3. Första direkta kontakten via telefon eller möte. Beskrivning av frågeställningar och målsättning med förbättringsarbetet. Samtal om möjliga angreppssätt.

4. Samarbetspartner ber Kreativédi om en idéskiss för presentation på nästa möte.

5. Möte på organisationens hemmaplan. Presentation av Kreativedis idèskiss. Samtal kring syfte, upplägg, omfattning och deltagare.

6. Beslut / uppdrag till Kreativédi att planera ”träningsläger”.

7. Kreativédi ´s detaljplanering

8. Genomförande av träningsläger i 1-5 steg beroende på överenskommelsen.

9. Utvärderingsmöte efter genomförd insats

.