Läs mer

Här kommer fortlöpande att läggas till intressanta rapporter, böcker och artiklar

^ Forskning.se, "Hur skapas kreativa idéer?" , 2014-05-26

http://www.kulturellahjarnan.se/

^ Edelholm, Nirbheeti, Svensson, Malin, "en undersökning av den Kreativa Processen" , 2005, s.5-7

Improvisation ökar kreativiteten på jobbet;

^ Chefsutbildning med hjälp av litteratur

Ingemar Ernberg, professor i mikrobiologi, i kapitlet "Scapa Flow" i "nya tankar om kreativitet och flow". Brombergs förlag, G Klein, antologiredaktör

Smith, Steven M, "Incubation", 2011

^ Astrid Johansson, Man måste verkligen vilja ta in något nytt, DN,2011-12-05

Robert J. Sternberg, Handbook of creativity, 1999

The "Rules" of Brainstorming: An Impediment to Creativity?

Edward de Bono, Verklig kreativitet

Hjärnforskning och ledarskap,

Peter Eriksson, Ledarskapets möjligheter 40 tänkbara fällor..., Dagens Industri 2015-08-18

Jan Rollof, Kreativitet, en handbok för organisationer och individer

Brevskolan, Teater skapande dramatik