Kompetens

Naturvetare, expert, humanist

Min ena delpersonlighet, är naturvetare och humanist med beteendevetenskapligt fokus. Med lång karriär och erfarenhet av traditionellt förbättringsarbete. Som expert och strateg inom kvalitet, organisation, arbetsmiljö samt ledarskaps- och medarbetar- utveckling, problemlösning, analys och åtgärder

Vän med högra hjärnhalvan

En annan delpersonlighet, är bästa kompis med högra hjärnhalvan och konstnärlig verksamhet. Musik, konst, humaniora, psykologi och filosofi. Intressen från ungdomen som parallellt lett till både utbildning, eget kreativt skapande och handledning av andra utövare.

Korsbefruktning

Ibland har det konstnärliga smugit sig in bakvägen i min karriär. Befruktat utbildningar, workshops, seminarier och presentationer. Lett till glädje, finurliga upptåg, avspändhet och skratt, reflektion och förundran. Framförallt, har det släppt på hämskor, stimulerat fantasi och frigjort inneboende kreativitet. Nya tankar har skapat engagemang och lett till resultat på ett helt annat sätt.

Referenser

Göran Pettersson

- vänder på allt

Vänder på allt

Med klarsynt sinne och ungdomlighet i utmärkt förvar vänder jag på allt. Startar Kreativédi under 2015. Erfarenhetsbanken med kunskap ligger tung i botten. Men de kreativa och konstnärliga metoderna blir istället de huvudsakliga nycklarna i förbättringsarbetet. Till gagn för de verksamheter som har behov att tänka nytt och större. Och får möjlighet, och vill göra det. Fokus flyttas i ett nära samarbete mot nya mentala målbilder. Det leder till effektiva framtida lösningar, och större affärsnytta.

Välkommen, till kreativa träningsläger, där seriositet, lekfull fantasi och framgång går hand i hand!

CV - Göran Pettersson 1952

  • Naturvetenskaplig Fil. Kand. examen med inriktning på människa- teknik- organisation.
  • Lång erfarenhet som expert i näringslivet. Har arbetat på myndighet, och med forskning och utvecklingsfrågor, som egen konsult och som facklig expert.
  • Har varit chef för företagshälsovård, arbetat som arbetsmiljö-, kvalitetsutvecklings - och miljöchef samt på arbetsmiljöinspektionen och inom yrkesmedicin. 
  • Har erfarenhet av kommunal politik.
  • Vidareutbildning i kvalitets- och förbättringsarbete, riskmanagement, juridik, utrednings- och revisionsmetodik, samtals- konflikt-, och förhandlingsteknik, coaching 
  • Har genomgått ett antal företagsinterna ledarutbildningar samt grund och fortsättning i UGL. 
  • Handledarutbildad i skapande dramametod.
  • Utbildningar i personlig utveckling samt kreativa metoder för ständiga förbättringar och prestationsutveckling.