UNIKT FÖRBÄTTRINGSARBETE, LEKFULLT, KONSTNÄRLIGT, IMPROVISERANDE